Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

b   Betreffende zijn werkzaamheid als lid van het gemeentebestuur van de stad Doetinchem
Na zijn ontslag uit de zeedienst leefde Ver Huell ambteloos in zijn geboorteplaats Doetinchem, alwaar hij op 30 september 1802 in de magistraat werd benoemd.
77
Z
Stukken betreffende de benoeming van C.H. Ver Huell tot lid van het gemeentebestuur van Doetichem
1802
1 omslag