Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

c   Betreffende zijn werkzaamheid als Commissaris van het Bataafse Gouvernement bij de Eerste Consul van de Franse Republiek, later Keizer der Fransen, en als Commandant en chef van het Bataafse flottilje
Ingevolge het op 25 juni 1803 gesloten tractaat betreffende de militaire samenwerking tussen de Franse en Bataafse republieken , werd C.H. Ver Huell bij secreet Staatsbelsuit dd. 15 augustus 1803 benoemd tot commissaris van het Bataafse gouvernement bij de eerste consul Bonaparte met de tijdelijke rang van schout-bij-nacht. De 25ste brumaire an XII (17 november 1803) stelde Bonaparte hem aan tot commandant en chef van de Bataafse flottilje. Nadat het plan tot een expeditie naar Engeland ten gevolge van het uitbreken van de derde coalitie-oorlog was afgesprongen, keerde Ver Huell begin september naar Holland terug om de functie van secretaris van staat voor de Marine, waartoe hij inmiddels was benoemd, te aanvaarden