Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

c   Betreffende zijn werkzaamheid als Commissaris van het Bataafse Gouvernement bij de Eerste Consul van de Franse Republiek, later Keizer der Fransen, en als Commandant en chef van het Bataafse flottilje

Commissoriale zaken
104
Z
Stukken betreffende de staat van oorlog van de Bataafse republiek en de positie van de zeemacht en defensie te water
1803-1805
1 omslag
105
Z
Stukken betreffende het Bataafse leger
1803-1805
1 omslag
106
Z
Gewone en secrete resoluties van het Staatsbewind betreffende het opleggen van visserspinken in de kustplaatsen aan de Noordzee van Scheveningen tot Den Helder. Franse kopieën
1803 juni 25 - 1803 oktober 31
1 omslag
107
Z
Verslag van de adjudant-commandant Binot over de staat van defensie van Kaap de Goede Hoop ten tijde van de 1st floréal an XII. Afschrift
1804
1 stuk
108
Z
Brief van de Franse gezant C.H.L. de Sémonville aan keizer Napoleon I betreffende het aanwerven van matrozen voor de Bataafse flottilje. Afschrift
[1804] juli 8
1 omslag
109
Z
Overeenkomst tussen J. Schouten en P. Buys 't Hooft te Dordrecht, enerzijds, en de Franse minister van Marine en Koloniën, anderzijds, betreffende de levering van 150.000 kubieke voet eikenhout. Gedrukt
1804
1 stuk
110
Z
Stukken betreffende de zending van C.H. Ver Huell naar Den Haag tot verhindering van het toekennen van een schadeloosstelling aan het Huis van Oranje door het Bataafse gouvernement
1804
1 omslag
Afkomstig uit een verloren gegaan pakket met opschrift: "Betreffende de schadevergoeding aan het D.L. Huis van Oranje. - papieren relatief mijne missie daaromtrent in 's Hage in Augustus 1804
111
Z
Kopie-missive van de Bataafse gezant mr. R.J. Schimmelpenninck aan de Franse minister van Buitenlandse Zaken betreffende de confiscatie van Engelse koopwaren
1805 januari 30
1 stuk
112
Z
Memorie omtrent de toestand van de Hollandse marine ten tijde van de regeringsverandering in 1805, door C.H. Ver Huell aan de keizer overgegeven
1805
1 omslag
113
Z
Aantekeningen omtrent stukken, betrekking hebbende op de Franse kapier J. Saint-Faust
1805
1 stuk
114
Z
Kopie-extracten uit het verbaal van de secretaris van staat voor de Marine betreffende ruiling en verkoop van oude kanonnen
1805 juni 10,
1 stuk
1805 juni 28
1 stuk
115
Z
Overeenkomst, gesloten tussen de Franse generaal Marmont en de secretaris van staat voor de Financiën, I.J.A. Gogel, betreffende de samenwerking tussen de Bataafse douanebeambten en de commissaires des relations commerciales de l'empire français en Batavie. Afschrift
1805
1 stuk
116
Z
Aanstelling en instructie voor de brigade-generaal Gratien als commandant van Den Helder. Afschriften
1805
2 stukken