Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

c   Betreffende zijn werkzaamheid als Commissaris van het Bataafse Gouvernement bij de Eerste Consul van de Franse Republiek, later Keizer der Fransen, en als Commandant en chef van het Bataafse flottilje

Flottilje
117
Z
Gedrukte extract-resoluties van de Raad der Marine betreffende de honneurs en het saluut, in acht te nemen aan boord van 's-lands schepen ten opzichte van verschillende autoriteiten
1802 mei 7 - 1804 februari 14
1 omslag
118
Z
Memories, berichten en staten betreffende de Bataafse flottilje, de Franse havens en de voorgenomen landing in Engeland
1804-1805
1 pak
119
Z
Reglementen en orders van de vice-admiraal C.H. Ver Huell, commanderende de rechtervleugel van de Keizerlijke Bataafse flottilje
1804 september 23 - 1805 mei 31
1 omslag
120
Z
Voorschriften omtrent het manoeuvreren van het Bataafse flottilje, gegeven door de commandant en chef
[1804]
1 omslag
121
Z
Klad-aantekeningen van C.H. Ver Huell betreffende de organisatie van het flottilje, de expeditie tegen Engeland, enz.
1804-1805
1 omslag
122
Z
Aantekeningen omtrent de seinen, in gebruik bij het Bataafse flottilje
[1804]
1 omslag
123
Z
Zakboek van de admiraal Ver Huell. Met inhoudsopgave
z.d.
1 omslag
Bevat gegevens betreffende de seinen, in gebruik bij het Bataafse flottilje, naamlijsten van de officieren van het flottilje, etc. In dit deeltje zijn tevens opgenomen (doch niet in de index vermeld) een algemeen overzicht van de schepen, behorende tot de flottiljes op de reden en havens van het Noorden en een naamlijst van de officieren en aspiranten, deel uitmakend van de generale staven van deze flottiljes, vermoedelijk uit de tijd, dat Ver Huell algemeen bevelhebber van de reden en havens van het Noorden was. Zie inv.nr. 268 e.v.
124
Z
"Generale seinen van de Bataafsche flottille". Gedrukt. Met geschreven toevoegingen, in beide delen verschillend
1804
2 delen
125
Z
"Generale Zeinen voor een Vloot of Eskader oorlogsschepen". Gedrukt. Met wijzigingen van later datum
1791
1 deel
Oorspronkelijk het zelfde merk als inv.nr. 71
126
Z
"Generale Nagt- en Mist-Zeinen voor een vloot of Esquader oorlogschepen. Derde deel "
z.d.
1 deel
Gewijzigd exemplaar van inv.nr. 72. Hierin los enige aantekening van Ver Huell, enige tabellen en een briefje, gericht aan Ver Huell als commandant van de rechtervleugel van het (Keizerlijke) flottilje
127
Z
"Signaux de la marine française. An IX" Achterin " Tactique à l'usage des armées navales de la République française. An V ". Gedrukt
1800-1801,
1 deel
1795-1796
1 deel
128
Z
"Signaux pour les côtes de France" . Gedrukt
z.d.
1 deel
129
Z
"Alphabeth op de algemeene Seinen bij dag"
z.d.
1 deel