Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

d    betreffende zijn werkzaamheid als secretaris van staat voor de Marine, later minister van Marine
C.H. Ver Huell werd bij Staatsbesluit van 20 mei 1805, no. 30 benoemd tot secretaris van staat voor de Marine. Hij aanvaardde die functie echter eerst op 16 september 1805. Onder het Koninkrijk Holland was zijn officiële titel minister. In december 1806 werd hem de maarschalksrang verleend. Bij Koninklijk decreet van 7 december 1807, no. 6 werd hij tot gezant te St. Petersburg benoemd