Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

d    betreffende zijn werkzaamheid als secretaris van staat voor de Marine, later minister van Marine

Algemeen
130
Z
Extract-staatsbesluiten betreffende de benoeming van C.H. Ver Huell tot secretaris van staat voor de Zaken der Marine en zijn rangschikking als vice-admiraal in het vaste corps der marine, benevens zijn staat van dienst
1805-1806
3 stukken
131
Z
Stukken betreffende de wijzigingen, in te voeren in de organisatie van de marine, voorgesteld door C.H. Ver Huell, onmiddelijk na zijn benoeming tot secretaris van staat voor de Marine
1805 mei
1 omslag
132-133
Brieven en stukken ingekomen bij, en minuten van brieven, uitgaande van C.H. Ver Huell als secretaris van staat voor de Marine, later minister van Marine
1805-1807
2 pakken
132
Z
, met verschillende ongedateerde stukken
1805 september 16 - 1806 juni 21
 
133
X/Z
, met verschillende ongedateerde stukken
1806 juni 24 - 1807 december 9
 
134
Z
Brieven, door prins Lodewijk Napoleon als commandant van het Noorderleger gericht aan C.H. Ver Huell
1805 oktober 31 - 1805 december 16
3 stukken
De oude omslag draagt het opschrift: "Sept lettres du Roi Louis lorsqu'il était comme Prince en Hollande Commandant en chef de l'armée du Nord..". Vier brieven ontbreken
135
Z
Brieven van koning Lodewijk Napoleon aan zijn minister van Marine. Met korte inhoudsopgave
1806 juni 5 - 1807 november 9
50 stukken
De oude omslag draagt het opschrift: "69 lettres du Roi Louis depuis le 10 Juin anno 6 jusqu'au 9 Novembre 1807.". De brieven zijn genummerd en gedeeltelijk overgenummerd. De inhoudsopgave is onvolledig en loopt slecht tot 1806 oktober 21
136
Z
Brieven van de vice-admiraal J.W. de Winter, inspecteur-generaal der Marine, aan C.H. Ver Huell. Met de minuten van enige antwoorden. Met enige brieven van derden aan De Winter en afschriften van ongedateerde brieven van de Winter aan de koning
1805 september 25 - 1807 december 14
3 stukken
137
Z
Brieven van de kapitein ter zee A.A. Buyskes aan de maarschalk C.H. Ver Huell betreffende zijn zending naar Oost-Indië
1807 januari 26 - 1807 juni 26
1 omslag
138
Z
Rekesten, sollicitaties en aanbevelingsbrieven, ingekomen bij C.H. Ver Huell als secretaris van staat voor de Marine, later minister van Marine. Met verscheidene ongedateerde stukken
1805 september 16 - 1807 oktober 22
1 pak
Enige rekesten zijn niet aan Ver Huell gericht, doch vermoedelijk door de betreffende autoriteiten aan hem in originali doorgezonden
139
Z
Minuten van brieven, door C.H. Ver Huell gericht aan prins Lodewijk Napoleon, commandant en chef van het Noorderleger
1805 oktober 26 - 1805 december 15
1 omslag
De oude omslag draagt het opschrift: "Brieven aan Zijne Keizerlijke Hoogheid Prins Louis en thans koning van Holland"
140
Z
Register van brieven, uitgaande van de minister van Marine, geschreven door de particuliere secretaris W. Mollerus
1806 juni 13 - 1807 maart 10
1 deel
141
Z
Register van de geheime rapporten door de minister van Marine aan de Koning gericht, geschreven door de particuliere secretaris W. Mollerus
1806 juli 13 - 1807 september 4
1 deel
142
Z
Minuten van gewone en geheime rapporten door de minister van Marine aan de Koning gericht
1806 juni 10 - 1807 november
1 deel
143
Z
Klad-nota's en aantekeningen, gemaakt door C.H. Ver Huell in zijn functie van secretaris van staat voor de Marine, later minister van Marine
1805 - 1807
1 deel
144
Z
Stukken betreffende de aard van de werkzaamheden bij de verschillende afdelingen van het Departement van Marine en de tractementen vande diverse ambtenaren
1805 - 1806
1 omslag
145
Z
Ontwerp-instructies voor de minister van Marine en voor de secretaris-generaal bij het Departement
1806
4 stukken
146
Z
Stukken betreffende een nieuwe organisatie van de marine
1806
1omslag
147
Z
Stukken nopens de gewone en buitengewone uitgaven voor de marine, gediend hebbende tot het opmaken van de petitie voor de marine
1806 - 1807
1 omslag
148
Z
"Memorie over de middelen tot uitvoering van het advies, den 28 maart 1783 uitgebracht om eene vaste post op den staat van oorlog te brengen, tot een jaarlijksche equipage"
1783 juli - 1806 januari
1 omslag
149
Z
Stukken betreffende het nieuwe stelsel van belastingen, met retroacta
1806
1 omslag
150
Z
Minuten van opstellen en vertalingen, gemaakt door A.B. Poublon in opdracht van de Minister van Marine
1806 - 1807
1 omslag
151
Z
Recueil van Koninklijke decreten, ontwerp-decreten en publicaties
1806 - 1807
1 band
152
Z
Diverse lijsten
1806
1 omslag
  • Lijst van stukken, uit Boulogne en Ambleteuse gekomen
  • Lijst van effecten der emolumentenkas en hun waarde op 1 januari 1806
  • lijst van stukken door de minister in blanco getekend