Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

d    betreffende zijn werkzaamheid als secretaris van staat voor de Marine, later minister van Marine

Sterkte der vloot, bouw en uitrusting van schepen
153
Z
Staten van bij de Marine aanwezige oorlogsschepen en vaartuigen
1805 - 1806
6 stukken
154
Z
Lijst van schepen en kleine vaartuigen op de Maas
1654 - 1805
1 stuk
155
Z
Stukken betreffende het aanbouwen en herstellen van 's-lands schepen
1805 - 1807
1 omslag
156
Z
Voorstel van N.N. om de aankoop van materialen voor de aanbouw en uitrusting van 's-lands schepen op een meer economische wijze te doen geschieden
z.d.
1 stuk
157
Z
Memorie van de constructeur-generaal P. Glavimans over het bewaren van hennep, garens en touwwerk. Afschrift
z.d.
1 stuk
158
Z
Notitie betreffende de nieuwe kanonnen voor 's-lands schepen "Chattam" en "Pieter Paulus"
z.d.
1 stuk
159
Z
Memorie van de kapitein der artillerie F. Wies頯ver het gebruik van houwitsers op de oorlogsschepen
1805
1 stuk
160
Y
Memorie van de schout-bij-nacht J.J. Melvill van Carnbee over de artillerie ter zee
1807
1 stuk
161
Z
Stukken betreffende de verschuifbare scheepskielen, uitgevonden door de Engelse kapitein ter zee J. Schanck
z.d.
1 omslag
162
Z
Stukken betreffende een in Engeland uitgevonden reddingsboot, met een originele brief van C.H. Ver Huell aan A.A. Tissingh, dd. 1806 juli 19
1806
1 omslag
163
Z
Schets van een middel tot voorkoming van schipbreuk door E. van den Kerchove
1806
2 stukken
164
Z
Stukken betreffende een plan om de voedselvoorziening aan boord van 's-Konings schepen van overheidswege te doen geschieden
z.d.
1 omslag
165
Z
Stukken betreffende de levering van levensmiddelen voor de Texelse transportvloot
z.d.
1 omslag
166
Z
Memorie van N.N. betreffende de gedrukte werken, dienende tot uitrusting van de schepen, fregatten en lichtere vaartuigen
z.d.
1 omslag
167
Z
Rapporten van de equipagemeester A. Hoek te Rotterdam wegens het overbrengen van schepen
1806
3 stukken
168
Z
Ontwerp-voorstel van de constructeur-generaal P. Glavimans over de wijze, waarop men bij metingen de hoeveelheden lasten voor binnenlandse vaartuigen zou kunnen bepalen. Afschrift
1805
1 stuk