Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

d    betreffende zijn werkzaamheid als secretaris van staat voor de Marine, later minister van Marine

Instellingen ten behoeve van de zeedienst
188
Z
Stukken betreffende het kadetten-instituut
1803-1806
1 omslag
189
Z
Stukken betreffende het instituut voor vondelingen, bestemd om voor de zeedienst te worden opgeleid
1806-1807
3 stukken
190
X/Z
Stukken betreffende de oprichting van een invalidenhuis voor 's-Konings zeelieden. Met retroacta
1807
5 stukken
191
X/Z
Stukken betreffende het fonds voor oude en arme zeelieden
1805
1 omslag