Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

d    betreffende zijn werkzaamheid als secretaris van staat voor de Marine, later minister van Marine

Maritieme werken en etablissementen
192
Z
Stukken betreffende de staat van 's-lands havenwerken, sluizen , dokwerken, fortificaties etc.
1806-1807
1 omslag
193
Z
Memorie van de vice-admiraal De Winter betreffende de administratieve inrichting van de marine-etablissementen
1805
1 omslag
194
Z
Concept-memorie van de vice-admiraal De Winter nopens de verdeling van de werkzaamheden bij diverse afdelingen op 's-lands werf te Amsterdam
[1805]
1 omslag
195
Z
Staten van de in 's-lands werven en op de magazijnen aanwezige goederen
1805-1806
1 omslag
196
Z
Staten van het personeel bij 's-lands werven
1805-1806
1 omslag
197
Z
Stukken betreffende een fonds voor weduwen van in 's-lands dienst omgekomen werklieden
1801
3 stukken