Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

d    betreffende zijn werkzaamheid als secretaris van staat voor de Marine, later minister van Marine

Geneeskundige dienst der marine en quarantaine
198
Z
Memorie en rapporten van de doctor-generaal P. van Woensel betreffende de geneeskundige dienst bij de Marine, de hospitalen etc.
[1805]
1 omslag
199
Z
Brief van dr. B. van Hussem aan de commissaris-directeur van het marinedepartement Amsterdam, naar aanleiding van een klacht van dr. P. van Woensel. Met bijlagen
1805 november 6
1 omslag
200
Z
Stukken betreffende een voorstel van de commissaris-directeur te Amsterdam C. van Kerchem, de doctor-generaal P. van Woensel en de directeur van de maritieme gebouwen A.F. Goudriaan tot het inrichten van een quarantainplaats op Wieringen
1806
2 stukken