Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

d    betreffende zijn werkzaamheid als secretaris van staat voor de Marine, later minister van Marine

Landmacht
201
Z
Stukken betreffende de organisatie en formatie van het Hollands leger
1805-1806
1 omslag
202
X
"Korte bedenkingen van den Heer Staatsraad Jansens over het Plan om Marine en Oorlog tot één Ligchaam te formeren"
z.d.
1 stuk
203
Z
Staat van dienst van de luitenant-generaal D. van Guericke, benevens een door hem ontworpen plan tot voorkoming van desertie. Afschriften
1806
1 omslag
204
Z
Voorstel van de eerste luitenant J. van Dionant betreffende het onderricht in de militaire wetenschappen. Afschrift
z.d.
1 stuk