Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

d    betreffende zijn werkzaamheid als secretaris van staat voor de Marine, later minister van Marine

Oost-Indië
205
Z
Stukken betreffende het exkader in de Oost-Indische wateren, met een concept-instructie voor de admiraal Hartsinck, door C.A. Ver Huell opgesteld
1805-1806
1 omslag
206
Z
Afschriften en brieven van S.H. Frijkenius te Batavia aan de advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit van Amsterdam en aan N.N. betreffende de kapitein ter zee A. Kuvel, commanderende 's-lands fregat "Amazone"
1794 februari 24 - 1796 april 30
1 omslag
207
Z
Kort overzicht van de Nederlandse nederzettingen in Oost-Indië vóór en na 1780, door mr. S.C. Nederburgh. Afschrift
1806
1 stuk
208
Z
Memorie van D. van Hogendorp over het belang van de bezittingen en de handel op Oost-Indië, in het Frans gesteld. Met begeleidend schrijven aan C.H. Ver Huell
1806
2 stukken
209
Z
Lijst van de tractementen en toelagen voor de ambtenaren, die de commissarissen-generaal mr. C.T. Elout en C.H. van Grasveld naar Indië hebben vergezeld. Met vertaling in het Frans
z.d.
2 stukken
210
Z
Stukken betreffende een plan van de luitenant ter zee P.C. de Roth tot het aanleggen van eenhaven op het eiland Banka ter beveiliging van de oorlogs- en andere schepen in Oost-Indië
1807
2 stukken
211
Z
Ontwerp-Koninklijk decreet betreffende de wachtgeld- en pensioenregeling voor de werklieden en opzichters bij de voormalige Oost-Indische Compagnie
z.d.
1 stuk