Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

d    betreffende zijn werkzaamheid als secretaris van staat voor de Marine, later minister van Marine

West-Indië
212
Z
Kopie-extract verbaal van de secretaris van staat voor de Marine nopens de bij 's-lands navale macht te Curaçao te betrachten zuinigheid in de uitgaven
1805
1 stuk
213
Z
Rapport, in de Franse taal opgesteld, door de chefs van de 1e en 2e divisie bij het Departement van Marine, betreffende de staat van de voormaligen Hollandse bezittingen op de kust van Guyana. Met bijlagen. Afschriften
z.d.
1 omslag
214
Z
Stukken betreffende een plan tot herovering van de Hollandse bezittingen op de kust van Guyana
z.d.
1 omslag