Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

d    betreffende zijn werkzaamheid als secretaris van staat voor de Marine, later minister van Marine

Oorlog met Engeland
215
Z
Stukken betreffende de maritieme verdediging van de Bataafse Republiek
1805
1 omslag
216
Z
Stukken betreffende de verdediging van de stad Amsterdam te land en te water
1807
1 omslag
217
Z
Staat van de Britse zeemacht op 10 september 1805
1805
1 omslag
218
X/Z
Stukken betreffende de uitwisseling van krijgsgevangenen tussen het Engelse en het Nederlandse gouvernement
1805-1806
1 omslag
219
Z
Brief van Cornelis Varkevisscher aan de Scheveningse reders betreffende de uitbetaling van aan de commandant beloofde gelden. Met aantekening van N.N.
[1806]
1 stuk
Op de rugzijde staat geschreven: "Missive van den Commandant van Scheveningen en antwoord van den Domine"
220
Z
Kopie-brief van de Engelse admiraal J.M.Russel aan de schout-bij-nacht G. Verdooren in antwoord op diens klachten over geweldplegingen, door de opvarenden van het fregat "Quebec" en van enige Londense vissersschuiten begaan tegenover Hollandse loodsen en visserslieden. Met Hollandse vertaling
1805
1 omslag
221
Z
Stukken betreffende de geldafpersingen van enige, op last van de Franse commissaris te Texel aangehouden koopvaarders
1805
2 stukken
222
Z
Brief van J. Mulder te Bremen aan de secretaris van staat voor de Buitenlandse Zaken betreffende het debarkeren van Engelse troepen aldaar. Afschrift
1805 december 21
1 stuk
223
Z
Rapporten, door de gezamenlijke ministers van Marine, van Buitenlandse Zaken en van Handel en Koloniën aan de Koning gericht, betreffende maatregelen, te nemen in het belang van handel en scheepvaart, bij het sluiten van een eventuele vrede met Engeland. Afschriften
1807
1 omslag