Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

h   betreffende zijn werkzaamheid als voorzitter van de sectie Oorlog en Marine van de "Conseil pour les affaires de Hollande"
C.H. Ver Huell werd 3 augustus 1810 benoemd tot lid van de "Conseil pour les affaires de Hollande", ingesteld met het doel om de administratieve inrichting van het ingelijfde gebied voor te bereiden, en door de Keizer aangewezen tot voorzitter van de sectie Oorlog en Marine. Na de definitieve regling van de bestuursinrichting van de Hollandse departementen, bij welke regeling op de adviezen van de Raad allerminst was gelet, werd deze bij Keizerlijk decreet van 29 oktober 1810 ontbonden verklaard
261
X
Brieven en stukken, ingekomen bij, en minuten van brieven, uitgaande van C.H. graaf Ver Huell als lid van de Conseil en voorzitter van de sectie Oorlog en Marine
1810 augustus 3 - 1810 september 6
1 pak
262
X
Minuut-verbaal van de eerste twee zittingen van de sectie Oorlog en Marine van de Conseil
1810 augustus [4],
1 omslag
1810 augustus 8
1 omslag
263
X
Rapporten door C.H. graaf Ver Huell aan de Conseil overgegeven
1810
1 omslag
264
X
Memories en staten betreffende het Nederlandse leger
1810
1 omslag
265
X
Memories en staten betreffende de Nederlandse vloot
1810
1 omslag
266
X
Stukken betreffende de plechtige ontvangst van de Hollandse deputaties bij keizer Napoleon I op 15 augustus 1810
1810
2 stukken
267
X
Memories en staten betreffende het Nederlandse leger
1810
1 omslag