Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

i   betreffende zijn werkzaamheid als algemeen bevelhebber van de reden en havens van het Noorden
Bij Keizerlijk decreet van 12 december 1810 werd het Hollandse zeeofficierencorps ingelijfd bij het Franse, en ging Ver Huell als vice-admiraal in Franse dienst over (op aandrang van de Keizer had Lodewijk Napoleon bij decreet van 4 februari 1810 de maarschalksrang afgeschaft). In het begin van 1811 werd Ver Huell aangesteld tot algemeen bevelhebber van de reden en havens van het Noorden, en vestigde zijn hoofdkwartier te Hamburg
268
Z
Kaarten van de mondingen van de Weser en de Jahde
z.d.
2 stukken in een kartonnen band
269
Z
Kaarten van noord- en zuidwestelijk Oost-Friesland
z.d.
2 stukken in een kartonnen band
Zie ook inv.nr. 123