Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

j   betreffende zijn werkzaamheid als commandant en chef van het eskader voor Texel en inspecteur-generaal van de kusten van de Noordzee
Ver Huell werd 29 april 1812 aangesteld tot commandant en chef van het eskader voor Texel in de plaats van de admiraal De Winter, die niet lang daarna (12 juni 1812) te Parijs overleed. Bij Keizerlijk decreet van 7 april 1813 werd hij tot inspecteur-generaal van de kusten van de Noordzee en groot-officier van het Keizerrijk benoemd
270
Z
Brieven en stukken ingekomen bij de inspecteur-generaal van de kusten van de Noordzee, commandant en chef van het eskader voor Texel, met ongedateerde stukken
1813 juni 10 - 1813 september 29
1 pak
271-272
Z
Registers van brieven door of namens de commandant en chef van het eskader voor Texel, later tevens inspecteur-generaal van de kusten van de Noordzee, met korte inhoudsopgaves
1812-1813
2 delen
271
1812 mei 1 - 1813 april 25
 
272
1813 april 27 - 1813 oktober 28
 
273
Z
Orders van de dag voor het eskader voor Texel
1812 april 29 - 1813 mei 16
1 deel
274
Z
Dienststaten van officieren behorende tot het eskader voor Texel, met bijlagen
1812-1813
1 pak
275
Z
Voorschriften omtrent het manoeuvreren van het Texels eskader, gegeven door de commandant en chef
z.d.
1 omslag
276
Z
"Règlement concernant les agrès, bouches à feu, ustensiles et munitions pour armement, équpement et rechange des vaisseaux et autrex batimens de l'empereur en guerre et en paix, pour sisx mois de campagne", met gedeeltelijke Hollandse vertaling van de scheepstermen en een notitie betreffende ontvangenkaarsen en lampolie over november 1812 tot maart 1813
1807
1 deel
277
Z
Brieven en stukken, ingekomen bij de vice-admiraal De Winter, graaf van Huessen, als commandant en chef van het eskader voor Texel en van het derde maritieme arrondissement, en bij zijn chef voor de generale staf
1810 juli 15 - 1811 mei 30
1 pak
Deze stukken zijn vermoedelijk in het bezit van Ver Huell geraakt, toen hij De Winter opvolgde, en bij zijn vertrek uit Den Helder in 1814, mede naar Frankrijk verhuisd