Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

k   betreffende zijn werkzaamheid als stellingcommandant te Den Helder
Bij het uitbreken van de omwenteling in november 1813 verklaarde Ver Huell Den Helder en onderhorigheden in stat van beleg en nam het opperbevel van zee- en landmacht op zich. Hij handhaafde zich in zijn commando, totdat hij, na de troonsafstand van Keizer Napoleon I, van het nieuwe Franse gouvernement order ontvangen had om de forten en het eskader aan de Hollandse regering over te geven. De officiële capitulaie geschiedde op 4 mei 1814. Na vergeefs zijn diensten aan de Souvereine Vorst te hebben aangeboden, scheepte Ver Huell zich de 9e mei met zijn staf naar Frankrijk in
278
Z
Brieven en stukken, ingekomen bij, en minuten van brieven uitgaande van C.H. graaf Ver Huell als stellingcommandant in Den Helder
1813 november 23 - 1814 mei 6
1 pak
Op het pak staat eigenhandig door Ver Huell geschreven: "Correspondance officielle et sommation relatief au Fort La Salle et l'escadre au Texel". Zie ook inv.nr. 286
279
Z
Staat der legerkorpsen, deel uitmakende van het Grote Leger, sedert den 1ste maart tot de 1ste september 1812 naar Rusland gezonden
z.d.
1 stuk