Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

l   betreffende zijn werkzaamheid als inspecteur-generaal van de Franse marine
In Frankrijk teruggekeerd, werd Ver Huell kort daarop benoemd tot inspecteur-generaal der marine. Hij verloor deze post in 1816, doordat deze werd opgeheven, en nam nog in hetzelfde jaar ontslag als vice-admiraal
280
Z
Brevet voor C.H. graaf Ver Huell als vice-admiraal van de Franse marine
1814
1 charter
281
Z
Brieven en stukken, ingekomen bij C.H. graaf Ver Huell als inspecteur-generaal van de Franse marine, met o.a. een officieel afschrift van zijn staat van dienst
1814 oktober 22 - 1816 februari 17
3 stukken