Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

m   betreffende zijn werkzaamheid als lid van de Kamer der Pairs
Ver Huell, in 1815 als Fransman genaturaliseerd, werd 5 maart 1819 verheven tot Pair van Frankrijk en had als zodanig van rechtswege zitting in de Kamer der Pairs
283
Z
Brieven en stukken, ingekomen bij C.H. graaf Ver Huell als lid van de Kamer der Pairs
1830 juli 21 - 1837 januari 28
8 stukken