Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

A   Stukken betreffende zijn openbare werkzaamheden

n   betreffende zijn benoeming tot gezant bij de Koning van Pruisen
4 maart 1831 werd Ver Huell door Louis Philippe benoemd tot Frans gezant te Berlijn. Nog voor hij zich evenwel herwaarts had begeven, werd deze benoeming op grond van diplomatieke overwegingen weer ingetrokken
283
Z
Stukken betreffende de benoeming van C.H. graaf Ver Huell tot gezant van Frankrijk te Berlijn
1831 maart 2 - 1831 mei 12
1 omslag