Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

C     Verzamelde stukken

a     Autografa
450
Z
Klad-memories en aantekeningen van de kapitein ter zee F.S. Graaf van Bylandt-Halt over marine-aangelegenheden
1783-1788
1 omslag
451
Z
Brief van de ter dood veroordeelde, gewezen tweede schrijver op 's-lands schip "Medemblik" J.A. Milet de St. Aubin aan zijn vrouw
1783 juni 6
1 stuk
452
Z
Brief van de schout-bij-nacht J.H. van Kinsbergen aan mr. J.C. van der Hoop
1783-1788
1 stuk
453
Z
Brieven van de inspecteur-generaal der genie Marescot en van J.Gordon, S. Rucker en J. Robley, reders te Duinkerken, aan de schout-bij-nacht Nielly, zeeprefect van het eerste arrondissement te Duinkerken
1802 november 5,
2 stukken
1803 januari 11
2 stukken
454
Z
Brief van de kapitein ter zee J.D. Musquetier aan H.M. de Kock
1804 januari 14
1 stuk
455
Z
Brief van J.A. de Mist aan mr. J.G. de Mey van Streefkerk
1806 maart 8
1 stuk
456
Z
Klad-memorie betreffende de middelen tot verbetering van de staatsinkomsten en het bestuur van het koninkrijk Holland, door A.B. Poublon opgesteld
[1806]
1 omslag
457
Z
Brief van P. Ziervogel aan A.A. Francke. Met bijlagen
1807 april 18
3 stukken