Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van den vice-admiraal Carel Hendrik Ver Huell en van zijn broeder Christiaan Anthonie Ver Huell 1931

Beschrijving van de archiefbestandelen

II    Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)

C     Verzamelde stukken

b     Handschriften en gedrukte werken
458
Z
Korte inhoud van de belangrijkste resoluties van de Gecommitteerde Raden uit de Admiraliteit op de Maze, genomen sedert 1660 tot 1796
1660-1796
1 stuk
459
Z
Verhandeling over enige exercities voor een bataljon infanterie
z.d.
1 stuk
460
Z
"Het Character van de Ridder van Kinsbergen, door een officier geschetst. 1783"
1783
2 stukken
461
Z
Fragment van een levensschets van de admiraal Van Kinsbergen door N.N.
z.d
1 omslag
462
Z
Karakterschets van de Russische maarschalk graaf Suwaroff door een hoofdofficer, onder hem gediend hebbende
z.d.
1 stuk
463
Z
Gedachten over het huwelijk door de kapitein ter zee E.V.B.
z.d.
1 stuk
464
Z
Brief van William Coxe aan de gravin Pembroke over de geheime rechtbanken in Westfalen. Afschrift
z.d.
1 stuk
465
Z
"Brief van een zeeofficier aan een zeeofficer, over de Battaile van den 11 October 1797". Met bijlage
z.d.
2 stukken
466
Z
Brieven van W. Six, geschreven aan een onbekende vriend, betreffende Napoleon en de gebeurtenissen in Frankrijk. Afschrift
1800 juli 7 - 1802 mei 27
1 omslag
467
Z
Extract-brief van J. Titsingh aan een onbekende betreffende Oost-Indië
1802 april 6
1 stuk
468
Z
Brieven betreffende de vissersman W. Groen, welke geweigerd had op bevel van de luitenant ter zee J. van Ginkel, commandant van 's-lands schoener "De Knorhaan", gestationeerd voor het fort ten Haak, met zijn schuit bij te draaien. Afschriften
1803 juni 4,
1 stuk
1803 juni 10
1 stuk
469
Z
"Staat en reductie der inkomsten en bezittingen van het Fonds van vermindering en aflossing der Nationaale Schuld"
1804
1 stuk
470
Z
"Onderzoek, of het billijk of raadzaam zoude zijn, de Nationale Schuld der Bataafsche Republiek door reductie van Capitaal of Renten te verminderen"
[1805]
1 stuk
471
Z
Beschrijving van de veldslag bij Austerlitz, door de Franse armee gewonnen op 2 december 1805
z.d.
1 stuk
472
Z
Uittreksel uit de "Moniteur Universel" van 17 juni 1805 betreffende het gebruik van de Franse taal in Holland
[1805]
1 stuk
473
Z
Toespraken gehouden in maçonnieke loges [vrijmetselarij]. Afschriften
z.d.
2 stukken
474
Z
Concept-missive van het Wetgevend Lichaam aan koning Lodewijk in antwoord op zijn koninklijke boodschap betreffende de in- en uitwendig toestands van het vaderland. Afschrift
1806 december 12
1 stuk
475
Z
Naamlijst van de beroemdste schilders, tekenaars en graveurs in het Koninkrijk Holland in 1806
[1806]
1 stuk
476
Z
Memorie van Pierre de Heere, heer van Holy en Albrantswaard, gericht aan de koning, betreffende de waterlozing van Delfland en Schieland
z.d.
1 omslag
477
Z
Programma voor het bezoek van keizer Napoleon I aan de marinewerf te Amsterdam op 11 oktober 1811. Gedrukt
1811
1 stuk
478
Z
Kopie-adres van de voornaamste houders van Weense effecten aan Z.M. de koning der Nederlanden
[na 1814]
1 stuk
479
Z
Instructies voor het invalidenhuis te Leiden
1816
1 omslag
480
Z
"Essai d'organisation du personnel militaire de la marine"
ca. 1818
1 band
481
Z
Memorie betreffende de Franse kolonie Guyana
[1822?]
1 stuk
482
Z
Verschillende Hollandse couranten
1786-1807
13 stukken
483
Z
Programma's, tekstboekjes, brochures, etc.
1803-1833
1 omslag
484
X/Z
Oude inventarissen van de papieren en boeken, welke in het bezit zijn geweest van de vice-admiraal graaf Ver Huell
z.d.
4 stukken