Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832
Onbekend/redactie 2003: Diederick Kortlang
1900/2003
Nationaal Archief, Den Haag
This inventory is written in Dutch
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok:
Collectie 019 Van Alphen en Engelhard [Eerste deel: Aanwinsten 1896 en 1900]
Periode:
1584 - 1893
Nummer archiefblok:
C22054
Omvang:
7,4 meter
Talen van het archiefmateriaal:
Nederlands; Maleis; Maleis (in Arabisch schrift); Javaans (in Javaans schrift
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers;
Hieronymus van Alphen; Jhr. mr. Daniël François van Alphen; Jhr. mr. H. van Alphen; Jhr. mr. Emmanuel Mathieu van Alphen; Nicolaus Engelhard; Josephus Jacobus Van Geen
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Deze collectie bevat archiefstukken afkomstig van vijf verschillende archiefvormers. De stukken van Hieronymus van Alphen betreffen vooral zijn functie als thesaurier - generaal van de Unie en de Raad van State, Die van de D.F. van Alphen, die diverse functies in Oost - Indië bekleed heeft, dateren uit de periode na zijn terugkeer naar Nederland, en dan vooral betreffende zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer. De stukken afkomstig van H. en E.M. van Alphen, beiden ambtenaren bij het Ministerie van Koloniën betreffen vooral koloniale zaken in de 19e eeuw. Het belangrijkste gedeelte van de collectie bestaat uit de stukken van N. Engelhard; het gaat hier om stukken door hem opgemaakt of ontvangen in tal van functies (o.a. Gecommitteerde van en over de zaken van de Inlander, Raad van Indië, Gouverneur van Java's Noord - Oostkust). Een deel van de stukken is afkomstig uit het (verloren gegane) archief van het gouvernement van Java's Noord - Oostkust te Semarang. Tenslotte bevat de collectie stukken afkomstig van generaal van J.J. van Geen