Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormers
Zie voor levensbeschrijvingen van Nicolaus Engelhard; Nieuw Biografisch Woordenboek, deel VIII p. 478 e.v. , F. de Haan, "De Historie van een oudgast", in: Tijdschrift voor Indische Taal - , Land - en Volkenkunde, deel XLIII, 1901, p. 195 e.v. ; F. de Haan, "Priangan", 1e deel, p. 77 e.v.