Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van het archiefbeheer
Nicolaas (of Nicolaus) Engelhard heeft zijn papieren in 1830 per testamentaire beschikking nagelatenaan mr. jhr. D.F. van Alphen [1]. Een gedeelte van de collectie van Alphen / Engelhard is door het Algemeen Rijksarchief in 1896 verworven door aankoop van de koopman Blok te 's - Gravenhage. Daarnaast is een deel in 1900 geschonken door de familie vanAlphen. Er zijn meerdere collecties van stukken afkomstig van Engelhard, in de loop der jaren (1916, 1941) als aanwinsten verworven, maar nooit verenigd met de stukken in deze inventaris. Zie hiervoor de toegangen 2.21.004.21, 2.21.010 en de kaartenverzameling 4.ENF. In het Arsip Nasional in Jakarta bevindt zich ook een collectie [2]