Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van het archief

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud
Delen van deze collectie, waar het Nederlands - Indi√ę betreft, zijn van aanmerkelijk belang omdat ze afkomstig zijn uit het door brand verloren gegaan VOC - archief van Semarang, de hoofdbestuurplaats van Java's Noordoostkust in die periode. Het geheel documenteert het Nederlands bestuur van dit gebied in de periode 1780 - 1808, maar gedeeltelijk ook van de periode daarvoor, aangezien Engelhard ook retroacta heeft gelicht uit het archief. De stukken zijn ook van belang voor de geschiedenis van de Vorstenlanden Soerakarta en Djokjakarta, aangezien deze landen onder het ambtsgebied van de Gouverneur van Java's Noordoostkust vielen. Daarnaast bevat de afdeling Engelhard bijna zijn complete archief als Gecommitteerde van en over de zaken van de Inlander van 1791 tot 1801. [1]