Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van het archief

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking
De oorspronkelijk inventarissen gepubliceerd in de Verslagen Rijks Oude Archieven van 1896 en 1900 zijn enigszins bewerkt. Zo zijn seriematige stukken zo goed mogelijk bij elkaar geplaatst, is de volgorde van de rubrieken gewijzigd en zijn in het geval van de stukken afkomstig van Engelhard blanco nummers opgenomen met verwijzingen naar andere toegangen en inventarisnummers en zijn papieren afkomstig van hem, maar onjuist geplaatst onder Van Alphen naar de rubriek Engelhard verplaatst. Stukken afkomstig van Van Geen zijn in een aparte rubriek geplaatst en hij is als archiefvormer opgevoerd. Tenslotte is een aantal bundels met een algemene beschrijving nader gespecificeerd.