Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Stukken afkomstig van mr. Hieronymus van Alphen

Thesaurier - Generaal der Unie
336
Brief van B. van der Borch aan H. van Alphen,
1793 juni 28
 
337
Stuk betreffende de door de Staten - Generaal in 1609 ten behoeve van prins Maurits geïnstitueerde rente,
1793
1 stuk
1
Missiven van de erfprins van Oranje aan mr. H. van Alphen, thesaurier - generaal,
1794 februari 25 , 1794 maart 11
2 stukken
338
Minuut missive van de Raad van State aan de Staten - Generaal over de staat van de Generaliteitskas,
1794
1 stuk
339
Kopie missive van de Raad van State aan de Staten - Generaal over de kritieke tijdsomstandigheden,
1794 oktober 20
1 stuk
340
Resolutie van de Staten - Generaal bij het vertrek van de stadhouder Willem V, gedrukt,
1795 januari 18
1 stuk
341
Proclamatie van Pichegru tegen het beledigen van Hollandse militairen, gedrukt,
1795 januari 26
1 stuk
342
Decreet van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland tegen enige gewezen officieren, gedrukt,
1795 augustus 17
1 stuk
343
Resolutie van de Staten - Generaal betreffende het bijeenkomen van de Nationale Vergadering, gedrukt,
1795 oktober 14
1 stuk
52
" Staat van de Financie van Holland voor den jaare 1792",
[1792]
1 stuk