Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van de archiefbestanddelen

B   Stukken afkomstig van mr. jhr. Daniël François van Alphen (1774 - 1840)
Geboren 30 augustus 1744 te Utrecht als zoon van Hieronymus van Alphen en Johanna Maria van Goens; vertrekt naar Indië als cadet bij de Marine 1791; in dienst van de VOC 1797; onderkoopman toegevoegd aan het VOC - comptoir bij het Hof van Yogjakarta 1797; Idem bij het comptoir Semarang 1798; secretaris Politieke Raad van Semarang 1799; administrateur te Soerabaja en plv. gezaghebber over Java's Oostkust 1801; resident van Soerabaja 1807; ontslagen en naar Nederland terug 1808; ambteloos burger te Arnhem 1809 - 1812; lid Provinciale Staten van Holland voor de stad Leiden 1814 - 1815; buitengewoon lid van de Staten - Generaal voor de provincie Holland 1815; lid van de Tweede Kamer der Staten - Generaal voor de provincie Holland 1815 - 1840; lid gemeenteraad van Leiden 1824 - 1840; hoogheemraad Hoogheemraadschap Rijnland 1829 - 1840; overleden te Voorschoten op 16 oktober 1840.