Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van de archiefbestanddelen

B   Stukken afkomstig van mr. jhr. Daniël François van Alphen (1774 - 1840)

Stukken van algemene aard
344
Memories van mr. jhr. D.F. van Alphen ter verdediging van zijn gedrag in 1807 bij de verschijning van een Engels eskader voor Soerabaja, over de verbreiding van kennis en beschaving op het eiland Java, en over de geldelijke aanspraken van de erven van mr. R.M. Cunningham van Goens op het huis van Oranje, met bijlagen,
1814 oktober 19 - 1816 april 27
1 band
Zie ook inv.nr. 48.