Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van de archiefbestanddelen

B   Stukken afkomstig van mr. jhr. Daniël François van Alphen (1774 - 1840)

   Stukken betreffende openbare betrekkingen hier te lande

Lid van de Tweede Kamer der Staten - Generaal
43
Stukken betreffende Van Alphens's lidmaatschap van de Tweede Kamer,
1815 - 1828
128 stukken
-
Minuut redevoeringen van jhr. D.F. van Alphen in de Tweede Kamer der Staten - Generaal over koloniale zaken,
1822 - 1826
2 omslagen
346
1822 augustus 22
 
349
1826 maart 4
 
54
"Memorie houdende maatregelen van vereenvoudiging in de administratie tot gemak der belastingschuldigen en bezuiniging in onderscheide takken van financieel beheer, mitsgaders het apparent bedrag dier bezuinigingen",
[ca. 1824]
1 stuk
-
Stukken betreffende de behandeling in de Tweede Kamer der Staten - Generaal van;
348
Voorstel tot geldlening voor de Oost - Indische bezittingen, gedrukt,
1825 - 1826
39 stukken
355
Regeringsantwoord op de bedenkingen ten aanzien van het wetsontwerp op de inkoop en aflossing van schuld, gedrukt,
1836 - 1837
1 stuk
356
Stemming voor kandidaten tot het voorzitterschap,
1838 oktober 16
 
357
Suppletoire begroting voor 1838,
1838 oktober 17 - 1838 november 28
9 stukken
358
Advies van jhr. D.F. van Alphen over de begroting voor 1838,
1838 december 13
6 stukken
361
Kopie adviezen van de Raad van State aan de koning over de bevordering van de cultures op Java,
1828 december 22
2 stukken
44
Stukken betreffende de droogmaking der Zuiderzee en de aanleg van spoorwegen,
1836 - 1839
38 stukken