Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van de archiefbestanddelen

B   Stukken afkomstig van mr. jhr. Daniël François van Alphen (1774 - 1840)

   Stukken betreffende openbare betrekkingen hier te lande

Overige functies
42
Stukken betreffende openbare betrekkingen door Van Alphen hier te lande bekleed na de restauratie, behalve het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten - Generaal,
1814 - 1831
10 stukken
45
Stukken betreffende de werkzaamheden van de Staatscommissie tot bezuiniging, ingesteld bij besluit van Zijne Majesteit van 23 oktober 1830,
1830 - 1833
22 stukken
46
Stukken betreffende Van Alphen's lidmaatschap van de Nederlandse Handelmaatschappij en omtrent handelsaangelegenheden,
1816 - 1841
23 stukken