Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van de archiefbestanddelen

B   Stukken afkomstig van mr. jhr. Daniël François van Alphen (1774 - 1840)

Stukken betreffende particulier zaken
47
Stukken van particuliere aard,
1821 - 1839
6 stukken
48
Stukken afkomstig van Rijkloff Michael (Cuningham) van Goens en betreffende zijn nalatenschap,
1796 - 1827 (1840)
15 stukken
D.F. van Alphen was zijn neef en enige erfgenaam en executeur van de boedel (Van Goens is overleden 25 juni of 10 juli 1810 te Wenigerade bij Stolberg). Zie ook inv.nr. 344.