Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van de archiefbestanddelen

C    Stukken afkomstig van mr. jhr. H. van Alphen (? - ?) en jhr. mr. Emmanuel Mathieu van Alphen (1822 - 1899)
Beide zijn zonen van D.F. van Alphen. Mr. H. van Alphen was vanaf 1826 commies, en vanaf 1844 referendaris bij het Ministerie van Koloniën. Mr. F.E.M. van Alphen; geboren 5 december 1822 te Leiden als zoon van David François van Alphen en Louise Rudolphine Julie Vignon d'Avrincourt; adjunct - commies bij het Departement van Koloniën in 1846; commies in 1851, hoofdcommies 15 februari 1856; referendaris, chef der afdeling Oost - Indië Algemene Zaken 14 maart 1861; Secretaris - Generaal van het Departement 12 februari 1876; lid van de Raad van State 27 augustus 1880 - 7 maart 1894; gepensioneerd in 1894; overleden te Brummen op14 januari 1899
360
Brochures en andere gedrukte stukken betreffende politieke en sociale belangen van Nederland,
1828 - 1893
20 stukken
362
Verslag van de handelingen van de Staten - Generaal gedurende de buitengewone zitting van 13 september - 2 oktober 1830, met bijlagen, gedrukt,
1830
28 stukken
363
Nota's en andere stukken betreffende de behandeling van Oost - Indische zaken aan het Departement van Koloniën,
1834 april 6 - 1880 juli 24
233 stukken
364
Brochures en andere gedrukte stukken betreffende de Nederlandse West - Indische bezittingen,
1840 - 1886
11 stukken
56
Rapport van commissarissen naar de koloniën van de staat in West - Indië betreffende het eiland Curaçao voor stadhouder Willem V, [1789]; notitie betreffende geschillen tussen Gouverneur - Generaal Elias en de heer Van Emden en het Surinaams gerechtshof,[1843]
1789, 1843
2 stukken
Het betreft fragmenten
365
Verslag van de handelingen van de Staten - Generaal gedurende de zitting van 1845 - 1846, met bijlagen, gedrukt,
1845 - 1846
300 stukken
366
Voorlopig verslag van de Tweede Kamer der Staten - Generaal betreffende de herziening van de grondwet, gedrukt,
1848 juli 13
17 stukken
367
Extracten uit Nederlandse staatsstukken en uit Nederlandse en buitenlandse tijdschriften en dagbladen betreffende koloniale zaken,
1849 maart 19 - 1872 april 16
86 stukken
368
Stukken betreffende Engelse koloniale aangelegenheden, gedrukt,
1849 juli 31 - 1868 juli 14
3 stukken
369 - 370
Brochures en andere gedrukte stukken betreffende de Nederlandse Oost - Indische bezittingen,
1854 - 1893
 
369
1854 - 1886
21 stukken
370
1886 - 1893
23 stukken
60 - 63
Financiële bescheiden van de mijn "Grube Hainchen" in Höhr (bij Koblenz),
1859 - 1861
4 omslagen
De stukken zijn mogelijk afkomstig van baron d'Ablaing van Giessenburg
60
"Cassa - conto",
1859 - 1862
 
61
> "Rechnungen",
1859 - 1861
 
62
"Hauptbuch von Heinchen & Traudchen",
1859 - 1861
 
63
Stukken afkomstig van de Verwalter J. Schmitt te Höhr,
1862
 
371
Verslagen van de vergaderingen van het Indisch Genootschap te 's - Gravenhage, gedrukt,
1866 december 18 - 1891 december 8
69 stukken
Niet compleet
57 - 59
Kopie rapport van de Commissie ter verkrijging van een deugelijke eenvormig opleiding voor aanstaande militaire geneeskundigen en farmaceuten voor het leger hier te lande en aanstaande militaire geneeskundigen voor de vloot en het leger in de koloniën, benoemd bij K.B. van 12 januari 1870 nr. 30, met bijlagen,
5 juli 1877
3 omslagen
57
Rapport
58
Bijlagen litt. A - N
59
Aanhangsel
372
Nederlandse, Franse en Engelse economische bladen,
1881 december 17 - 1893 november 11
58 stukken
373
Engelse blauwboeken betreffende Soeloe, Borneo, Nieuw - Guinea en de Nisero - kwestie,
1882 - 1890
8 stukken
374
Begroting van Nederlands - Indië voor het dienstjaar 1894. Gedrukt.
[1893]
140 stukken
55
" Sur l'isle de Cubes"; Afschrift van een memorie betreffende het eiland Cuba van M.J. Janssaud,
[19e eeuw]
1 stuk