Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van de archiefbestanddelen

D   Stukken afkomstig van Nicolaus Engelhard ( 1761 - 1831)
Nicolaus (soms foutief genoemd Nicolaas) Engelhard, geboren te Arnhem, ca. 1 december 1761 als zoon van Nicolaus Engelhard en Maria Alting, naar Indië als assistent in 1777, onderkoopman 12 januari 1780, 2e administrateur van de pakhuizen op het eiland Onrust 17 augustus 1784, koopman 14 juli 1785, 1e administrateur van de pakhuizen op het eiland Onrust 23 februari 1787, sabandhaar en licentmeester, met titel en rang van opperkoopman 4 augustus 1789, Gecommitteerde tot en over de zaken van den inlander 4 oktober 1791, President van Heemraden augustus 1800, Raad extra - ordinaris van Indië april 1801, Gouverneur van Java's Noordoostkust (tevens 1e Raad van Indië) 20 juli 1801, ontslagen door Daendels 8 april 1808, sedert ambteloos, president der Adviserende Commissie 16 augustus 1861, president der Commissie tot overname der Molukken 1817 - 1818, lid Hoge Commissie ter installering van de sultan van Djokjakarta 1826, overleden te Buitenzorg 31 mei 1831.