Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van de archiefbestanddelen

D   Stukken afkomstig van Nicolaus Engelhard ( 1761 - 1831)

Ambtsbetrekkingen
Aanstelling van Nicolaus Engelhard tot verschillende door hem beklede posten en zijn ontslagbrief als Raad van Indië,
23 februari 1787 - 8 april 1808
7 stukken