Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van de archiefbestanddelen

D   Stukken afkomstig van Nicolaus Engelhard ( 1761 - 1831)

Gecommitteerde tot en over de zaken van den inlander ( 1791 - 1798) ; Waarnemend gecommitteerde tot en over de zaken van den inlander( 1799 - 1800)
Op 11 april 1798 werd hij opgevolgd door zijn neef Pieter Engelhard. Tijdelijke waarneming van het ambt tijdens de reis van Pieter Engelhard naar de Bovenlanden en na de vlucht van de sinds 18 september 1789 als zodanig optredende Gecommitteerde C.H.C. Wegener ( 18 januari 1799 - 22 augustus 1800). Pieter Engelhard werd op 22 augustus 1800 weer benoemd tot "provisioneel en waarnemend" Gecommitteerde
95
Kopie criminele eisen van mr. Hendrik de Bollan, drossaard ten plattelande van Batavia, voor de schepenbank van Batavia,
1 maart 1689 - 16 oktober 1689
losse bladen (gefolieerd 1 - 49)
96
Kopie " Aanmerkingen over de landen in het koningrijk Jaccatra", door Jacob Mossel,
1 december 1751
1 stuk
97
Kopie plakkaat van Jacob Mossel betreffende de Jacatrase en Preanger landen,
6 april 1752
1 stuk
98
Plakkaat van mr. Willem Arnold Alting betreffende de veiligheid in de bovenlanden, gedrukt,
24 februari 1789
1 stuk
99
Papieren van speculatie betreffende de zaken van de inlander,
1790 - 1793
1 band
102
Diverse voorstellen van A.C. Mom, W.V.H. van Riemsdijk en N. Engelhard tot bevordering van de rust en veiligheid in de Bovenlanden,
1794 - 1797
1 band
105
Kopie verslag aan mr. S.C. Nederburgh over de staat van de Preanger landen,
4 juli 1795
2 stukken
106
Voorstellen aan mr. S.C. Nederburgh houdende middelen tot herstel van de rust en veiligheid in de bovenlanden,
16 juli 1795
1 band
108
Minuut - missive van Engelhard aan A.C. Mom betreffende de rust en veiligheid in de bovenlanden,
26 juli 1796
4 losse vellen
113
Aankomende missiven van inlanders,
september 1798 - 26 december 1799
1 band
115
Stukken betreffende de zaak van mr. C.H. Wegener,
1799
15 stukken
116
Kopie - verslag aan Gouverneur - Generaal en Raden over de staat van de cultures in de Jacatrase en Preanger regentschappen,
2 april 1800
1 band
117
Kopie verslag aan Gouverneur - Generaal en Raden over de staat van de cultures in de Jacatrase en Preanger regentschappen van de Gecommitteerde Pieter Engelhard,
juli - augustus 1801
1 band
118
Kopie dagregister van de gecommitteerde Pieter Engelhard op zijn reis door de Jacatrase en Preanger regentschappen,
4 mei 1802 - 18 augustus 1802
1 band
119
Statistieke opgave omtrent de bevolking van de Bataviase Ommelanden,
1802
6 stukken