Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van de archiefbestanddelen

D   Stukken afkomstig van Nicolaus Engelhard ( 1761 - 1831)

   Gouverneur van Java's Noordoostkust ( 1801 - 1808)

Overige correspondentie met Gouverneur - Generaal en Raden van Indië
6
Diversen, afschriften
1709, 1717
1 band
-
Memorie [van de Hoge Regering] voor de gekozen gezaghebber van Java's oostkust Pieter Metsue, met bijlagen,
17 augustus 1709
 
-
Secrete memorie voor de gekozen gezaghebber J.F. Gobius in verband met zijn reis naar Cartasoura, Soerabaja etc., met bijlagen,
1717 augustus 20
 
-
Ingekomen aparte missiven van de Hoge Regering, met bijlagen,
1717 september - december
 
- -
Kopie brieven van Gouverneur - Generaal en Raden,
1750 oktober 30 - 1751 januari 15
 
Zie 2.21.004.21 inv.nr. 73
- -
Minuutbrieven van E. Sterrenberg "opperkoopman en Java's gezaghebber" meest aan Hugo Verijsel, raad extra - ordinaris van Indië en commissaris over Java's Noordoostkust, en enige andere stukken,
1744, 1750
 
Zie nr.toegang 1.11.01.01, inv.nr. 689
177
Kopie - correspondentie van Gouverneur van Java's Noordoostkust Van Overstraten met Commissarissen - Generaal,
1794 januari 22 - 1796 november
1 band
180
Kopie - missiven van mr. S.C. Nederburgh, Commissaris - Generaal, aan Gouverneur en Raad van Java's Noordoostkust,
1798 april 22 - 1798 september 9
1 band
218
Correspondentie met Gouverneur - Generaal A.H. Wiese,
1805
1 band
- - -
Kopie jaarverslag van Java's Noordoostkust aan Gouverneur - Generaal en Raden over 1805
[1806]
 
Zie 2.21.004.21 inv.nr. 72
232
Extract - afgaande missive aan Gouverneur - Generaal A. H.Wiese,
1806 juli 9
2 stukken
233
Minuut afgaande missive aan Gouverneur - Generaal A.H. Wiese, met antwoordbrief,
1806 juli 25 , 1806 juli 29
2 stukken
31
Aparte missive van N. Engelhard te Cheribon aan Gouverneur - Generaal en Raden,
1806 september 20
1 deel
252
Kopie - missiven van Gouverneur - Generaal H.W. Daendels,
1808 januari 27 - 1808 maart 3
6 stukken
253
Kopie missiven aan de Gouverneurs - Generaal A.H. Wiese en H.W. Daendels,
1808 januari 8 - 1808 maart 11
12 stukken
- - -
Duplicaat afgaande brieven aan Gouverneur - Generaal en Raden betreffende zaken van hoge politie, militaire defensie en marinezaken,
1808 januari 9 - 1808 mei 3
1 band
Zie 2.21.004.21 inv.nr. 70
- - -
Brief van Gouverneur - Generaal Daendels,
1808 maart 3
1 stuk
Zie 2.21.004.21 inv.nr. 71
254
Correspondentie van Engelhard met Gouverneur - Generaal H.W. Daendels,
1808 mei 3 - 1809 augustus 18
1 band