Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van de archiefbestanddelen

D   Stukken afkomstig van Nicolaus Engelhard ( 1761 - 1831)

   Gouverneur van Java's Noordoostkust ( 1801 - 1808)

Dagregisters van reizen
-
Kopie dagregisters van reizen,
1709 - 1806
 
138
van de Cartasoerase [Soerakarta] hofreizen,
1709 januari 15 - 1730 oktober 30
 
22
van de hofreis naar Cartasoera van P.G. Noodt, "Commandeur op - en langs Java's Noordoostkust",
1726 mei 28 - 1726 juni 29
 
- - -
van de hofreis naar Cartasoera door F.J. Coyett,
1733 juli 27 - 1733 november 28
 
zie 2.21.004.21 inv.nr.88
146
van de reis van Gouverneur - Generaal van Imhoff naar Java's Noordoostkust,
1746 maart 24 - 1746 juni 10
 
Andere exemplaren zijn te vinden in 2.21.004.21 inv.nrs. 92 en 95.
148
van de Hofreis van gouverneur Nicolaus Hartingh,
1755 januari 29 - 1755 februari 25
 
- - -
van de reizen van hoofdadminstrateur Hermannus Munnik naar Djokjakarta en de Westerse strandkantoren,
1763, 1767
 
Zie nr. toegang 1.11.01.01, inv.nr. 692
- - -
van de reis van gouverneur Johannes Siberg naar Tegal,
1781
 
Zie nr. toegang 1.11.01.01 inv.nr. 693
169
van de Hofreis van de gouverneur Johannes Siberg,
1781
 
171
van de reis van gouverneur Johannes Siberg naar Java's Oosthoek,
1784
 
- - -
van de Hofreis van gouverneur Jan Greeve naar Soerakarta,
1788
 
Zie nr. toegang 1.11.01.01, inv.nr. 694
175
van de Hofreis van de gouverneur Jan Greeve,
1790
 
196
van de landreis van gouverneur Nicolaus Engelhard naar de Oosthoek,
1802 september 15 - 1802 november
 
238
Dagregister van de reis van gouverneur Nicolaus Engelhard van Semarang naar Cheribon, origineel,
1806 juli 15 - 1806 september 28