Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van de archiefbestanddelen

D   Stukken afkomstig van Nicolaus Engelhard ( 1761 - 1831)

   Gouverneur van Java's Noordoostkust ( 1801 - 1808)

Stukken betreffende de onderkantoren
- - -
Kopie - dagregister door de opperkoopman en Soerakartese resident Van Hohendorff, gehouden op zijn laatste bovenlandse expeditie en bij het opzoeken van de rebellen Boeminata, Singossari, Maneoeboemi, Maas Sahit, Maas Ambio, Zabar en Goenthor,
1746 september 8 - 1747 januari 7, 1750
1 deel
Zie nr. toegang 1.11.01.01, inv.nr. 691
183
Kopieën van de dagregisters van :
-
Soerabaja ;
1801 - 1804
 
-
Joana, ;
1803 december 1 - 1804 november 30
 
-
Rembang, ;
1804
 
-
Japara, ;
1804
 
-
Soerakarta, ;
1804 februari 1 - 1804 november 30
 
-
Djokjakarta,
1804
 
-
Correspondentie van N. Engelhard met C. van Naerssen, resident te Grissee
1801, 1807
 
184
1801
 
248
1807 december 7 - 1807 december 14
 
194
" Eenige vraagpunten met dies andwoorden van den heer F. J. Rothenbuhler",
1802
1 band
F.J. Rothenbuhler was resident van Java's Oosthoek
212
Correspondentie van N. Engelhard met de resident van Joana, J.M. van Bronckhorst,
1804 januari 7 - 1804 december 6
 
260
Brieven ingekomen bij N. Engelhard van N. N. Jaage te Rembang,
1808 mei 4; 1808 mei 13
2 stukken