Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van de archiefbestanddelen

D   Stukken afkomstig van Nicolaus Engelhard ( 1761 - 1831)

   Gouverneur van Java's Noordoostkust ( 1801 - 1808)

Stukken betreffende de plaatselijke vorsten
Zie ook nr. toegang 2.21.004.21, inv.nrs. 83 - 100
- - -
Contracten met de Soesoehoenang te Kartasoera,
1737
2 stukken
Zie nr. toegang 1.11.01.01, inv.nr. 690
-
Kopie afgaande missiven aan de Soesoehoenang,
1746 - 1754
2 banden
145
1746 februari 23 - 1748 februari 28
 
147
1751 oktober 27 - 1754 oktober 30
 
162
Lijsten van aan de inlandse vorsten gegeven geschenken,
1771 - 1801
3 stukken
163
Register van de landen van de Soesoehoenang,
1773 november 2
1 band
190
" Papieren behelsende gebeurtenissen die voorgevallen zijn aan het Hof te Souracarta in de laatste jaaren dat den opperkoopman Barend Jan van Nieuwkerken genaamt Nijvenheim aan dat Hof als eerste resident heeft gefungeert",
1801 - 1803
1 band
215
" Translaat Javaanse missive van de keizer van Souracarta aan de koopman en 2e resident aldaar, Abraham van Heemert",
1804 augustus 23
2 stukken
259
" Memorie instructief voor de heren Sultans en verdere regenten en hoofden in de landen van Cheribon, alsmeede voor het Collegie van den Landraad, de opperpriesters, en Djacas aldaar zo ten aanzien van de algemeene en Huisselijke Zaeken als de Civiele en Crimineele Regtspleegingen". Afschrift,
[z.d.]
1 band