Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van de archiefbestanddelen

D   Stukken afkomstig van Nicolaus Engelhard ( 1761 - 1831)

President der commissie ter overname der Molukken ( 1817 - 1818)
297
Kopie " Algemeene Beschrijving van den staat der saeken van het gouvernement Banda", door F. van Boeckholtz,
1795 september 1
1 band
298
Originele en kopie berichten omtrent Banda aan Gouverneur - Generaal en Raden van Matthijs Waterloo en F. van Boeckholtz, met bijlagen,
1797 oktober 9 - 1802 augustus 31
1 band
299
Memories instructief voor de Commissarissen tot overname van de Molukken,
1802 - 1803
1 band
300
Kopie afgaande missiven van de Commissarissen tot overname der Molukken,
1803 april 7 - 1803 mei 15
1 band
301
Stukken betreffende de overname en reorganisatie van 's - Compagnie's bezittingen in de Molukken,
1803 augustus 6 - 1811 mei 1
1 band
302
Kopie rapport van W. J. Cranssen aan Gouverneur - Generaal en Raden omtrent de overname van Ambon, met bijgevoegd uit het Engels vertaald verslag omtrent de staat van de Molukken onder het Brits bestuur,
1803 september 25
1 band
303
Kopie - rapport van W.J. Cranssen omtrent de overname van Banda,
1803 december 20
1 band
304
Kopie rapport van W.J. Cranssen omtrent de overname van Ternate, met kopie bijlagen, en kopie missiven van Gouverneur - Generaal en Raden aan de koning van Tidore,
1804 januari 16 - 1805 februari 19
1 band
305
Kopie memorie van overgave van de afgaande gezaghebber van Ambon C.L. Wieling aan de aankomende gouverneur W.J. Cranssen,
1804 april 30
1 band
306
Consideraties over de specerijlanden te Banda door L. Heukevlugt,
1806 augustus 21
1 band
307
Extract - memorie van overgave van de afgaande gouverneur van Ternate, C.L. Wieling, aan zijn opvolger Coop à Groen,
1809 februari 28
15 stukken
308
Diverse stukken betreffende de organisatie van Ambon, Banda en Ternate,
1809 - 1810
1 band
309
Extract dagregister van de secretaris Otto sedert de overgave van Ternate aan de Engelsen tot het herstel van het Nederlands gezag,
1810 augustus 31 - 1817 april 30
16 stukken
310
Kopie proclamaties en - regulaties van het Engels bestuur op Ambon,
1813 februari 2 - 1815 januari 16
4 stukken
311
Minuut " Punten van Elucidatie omtrent de Nederlandsche bezittingen in de Groote Oost",
1816
13 stukken
312
Diverse stukken betreffende het opnieuw in bezit nemen van de Molukken,
1816
1 band
313
Samentrekking uit de Ambonse nagelbeschrijvingen van 1675 tot 1816.
[1816]
1 stuk
314
Kopie instructies voor Commissarissen - Generaal tot overname en regeling van het bestuur der Molukken,
1817 januari 31 - 1817 februari 3
1 band
315
Ingekomen - en minuut uitgaande stukken van de 1e commissaris ter overname der Molukken, Nicolaus Engelhard,
1817 januari 31 - 1818 oktober 15
139 stukken
316
Conferenties gehouden tussen commissarissen wegens het Nederlandse gouvernement tot overname der Molukken en de Britse gouverneur der Molukken,
1817 maart 9 - 1817 mei 10
1 band
317
Extract - besluiten van de Nederlandse gouverneur van de Molukken,
1817 maart 25 - 1817 mei 28
23 stukken
318
Provisionele eis voor Ambon voor het jaar 1818,
1817 juli 31
3 stukken
319
Origineel tractaat tussen het Nederlands gouvernement en de sultan van Ternate,
1817 september 16
1 stuk
320
Origineel tractaat tussen het Nederlands gouvernement en de sultan van Tidore,
1817 september 17
1 stuk
321
Minuut rapport van de 1e commissaris tot overname der Molukken aan de Commissaris - Generaal A. A. Buijskes betreffende zijn verrichtingen te Ternate,
1817 oktober
1 stuk
322
Kopie rapport van de 1e commissaris tot overname der Molukken aan de Commissarissen - Generaal,
1818 juni 15
1 band