Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van de archiefbestanddelen

D   Stukken afkomstig van Nicolaus Engelhard ( 1761 - 1831)

Lid van de Hoge Commissie tot herstelling van de oud - sultan van Djokjakarta ( 1826)
33 - 36
Nota's en memories betreffende de Vorstenlanden en de installatie van de sultan van Djokjakarta aangeboden aan de luitenant Gouverneur - Generaal J. de Kock en de Hoge Commissie,
1826 - 1828
5 delen
33
Kopie memorie en nota van H. MacGillavry, resident van Souracarta,
1826 mei 13
 
34
Kopie kort overzicht van de resident Van Sevenhoven op de nota van H. Mac Gillavry, met als bijlagen een nota betreffende de benoeming van nieuwe voogden over de minderjarige sultan in plaats van Dipo Negoro en Manko Boemie, 1825 november 10, en een extract uit de secrete besluiten van de Gouverneur - Generaal, 1822 december 14,
1826 juli
 
35
Kopie memorie van P.H. Lawick van Pabst, directeur der Bossen en waarnemend resident van Rembang,
1826 augustus 21
 
37A
Kopie verslag van de verrichtingen van de Commissie tot installatie van de sultan van Djokjakarta van N.N. [Engelhard?] voor de Gouverneur - Generaal,
[z.d.]
 
Voorbladen ontbreken. Het betreft hier een apart rapport van een commissielid.
- -
Minuutrapport aan de Commissaris - Generaal over de herstelling van Hamangkoe Boeana II als sultan op de troon van Djokjakarta, [1826]
Zie nr. toegang 2.21.010, inv.nr. 21.
287
Stukken betreffende de herstelling van de oud - sultan van Djokjakarta,
1826 april - 1827 maart
3 banden