Inventaris van de collectie Van Alphen / Engelhard, (1615) 1791 - 1832

Beschrijving van de archiefbestanddelen

E    Stukken afkomstig van Josephus Jacobus van Geen (1773 - 1846)
Geboren te Gent(België) op 1 september 1773. Komt in 1819 aan in Indië; Bij besluit G.G. 14 augustus 1820 benoemd tot Commandant der Infanterie en Cavalerie; 1825 - 1826 opperbevelhebber van de Celebes expeditie. Bij besluit GG. 31 december 1825 benoemd tot Commandant der Troepen. 1826 bevorderd tot luitenant - generaal; Betrokken bij de Java - Oorlog (periode 1825 - 1828). Keert in 1828 naar Nederland terug. Is in 1830 commandant van de 1e divisie Infanterie in de Tiendaagse Veldtocht. Overlijdt op 10 november 1846
Deze stukken bevonden zich onder de stukken afkomstig van Engelhard
284, 285, 292
Correspondentie,
1825 - 1828
2 omslagen en 1 band
284
Index van ontvangen missiven,
1825 januari 15 - 1827 juli 1
 
285
Minuut - missiven aan de luitenant - generaal De Kock, commandant van het leger in Nederlands - Indië,
1825 december 13 - 1827 januari 11
1 band
292
Minuut afgaande missives,
1828 januari 1 - 1828 januari 31