Inventaris van het familiearchief Falck 1913

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van het archiefbeheer
Het voornaamste bestanddeel der van de heer Fabius verkregen collectie zijn de brieven, tussen Otto Willem Falck en zijn zoon in de jaren 1795-1806 gewisseld. Niet overgenomen zijn uit de collectie Hora Siccama enige gedrukte stukken en andere documenten die niet als archivalia kunnen worden beschouwd [1] en natuurlijk ook niet de aantekeningen over A.R. Falck, door zijn neef O.W. Hora Siccama bijeengebracht of de brieven, door de staatsman aan zijn zuster en haar familie gezonden; die papieren behoren in de collectie Hora Siccama thuis