Inventaris van het familiearchief Falck 1913

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II    Mr. Anton Reinhard Falck

b    De periode vóór 1813
51
Plan van een reis, ondernomen door de studenten C. Vollenhoven en A.R. Falck in 1797. Met begeleidend schrijven van C. Vollenhoven aan A.R. Falck, dd. 1837
1797,
1 omslag (2 stukken)
1837
1 omslag (2 stukken)
52
Aantekeningen, gedeeltelijk in het Frans, gedeeltelijk in het Nederlands, door A.R. Falck gemaakt, meest ontleend aan gedrukte werken
ca. 1800 - 1812
1 pak
Hierbij een inhoudsopgave: boven de ene helft staat: Lectuur in Spanje et postea. extr. Een der opstellen, behorende tot de andere helft, bevat aantekeningen, gehouden in de directie tot uitdeling van gezonde en voedzame spijs aan behoeftigen binnen Amsterdam, 1800-1801. Een drietal van de in de inhoudsopgaven genoemde aantekeningen ("Data betrekkelijk tot eene reise door Italiën"; "Uit Huidekopers proeve van taal en dichtkunde" en "Notabele expressiën in Hoofts Ned. Hist.) ontbreekt
53
Aantekeningen in het Frans en Nederlands, een enkele maal in het Engels, door Falck gemaakt in de jaren 1802-1812
1802 - 1812
1 pak
Deze aantekeningen, gedeeltelijk gemaakt tijdens het verblijf in Spanje (1802-1805) dragen nu eens het karakter van nouvelles, dan weer lopen zij ook over historische bijzonderheden uit vroeger tijd, zoals de laatste jaren van Karel II van Spanje
54
Rapport van de minister van Buitenlandse Zaken aan de koning over het nadeel, voor de Hollanders voortvloeiende uit het Rijnvaartoctrooi van 5 augustus 1804 en andere stukken hierop betrekkelijk
1806 - 1808
1 omslag (6 stukken)
55
Rapport van de minister van Buitenlandse Zaken aan de koning over buitenlandse missies en de personen, die in aanmerking komen voor de vervulling van die posten
1807
1 omslag (2 bladen)
56
Twee brieven van Dedel, Hollands gezant te Stuttgart, aan de minister van Buitenlandse Zaken over de afbreking van de onderhandelingen tussen de Wurtembergse regering en de apostolische nuntius Della Genga, met bijlagen, afschriften
1807
1 omslag (5 bladen)
57
Toespraak, bij gelegenheid van de uitreiking van het ridderkruis aan ridders van de orde der unie door A.R. Falck ontworpen, maar door de minister Van der Goes niet dan gewijzigd uitgesproken
1809
1 omslag (2 bladen)
58
Aantekeningen gemaakt tijdens een reis langs de Rijn en op die reis betrekking hebbende
1811
1 pak (16 stukken)
Hierbij enige gedrukte stukken (een kaart van het vergezicht van de St. Katherinakerk te Frankfurt uit, een kaart van de posten van Wurtemberg en Baden, een introductiekaart in het casino te Frankfurt en twee postwagenbiljetten
59
Aantekeningen, gemaakt tijdens een reis naar Zweden en op die reis betrekking hebbende
1812
1 pak (33 stukken)
Hierbij een gedrukt stuk getiteld: Memorial, üpplåst hos Höglofl. Ridderskapet och Adeln den 1 Juni 1812 af Frïherre c.L. Staël von Holstein, en een stuk van een kaart van Zweden
60
Beoordeling door A.R. Falck, lid van de 3e klasse van het instituut, van stukken over Japan, door I. Titsingh ingezonden
1812
1 omslag (2 bladen)
61
Brief uit Amsterdam over de toestanden aldaar, speciaal over de kunst, fragment, afschrift
1813
1 stuk