Inventaris van het familiearchief Falck 1913

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II    Mr. Anton Reinhard Falck

c   De opstand van 1813
De opstand van 1813 was het glanspunt in de loopbaan van Falck; dit is wellicht de aanleiding geweest, dat hij over die gebeurtenis en wat er mede samenhing, allerlei gegevens had verzameld, die hierachter volgen
62
Register, houdende afschriften van de ordres du jour, ingekomen bij en uitgaande van de plaatscommandant te Groningen
1812 april 3 - 1813 oktober 18
1 deel
63
Verzameling stukken uit 1813, bijeengebracht in een omslag, waarop met de hand van J. Hora Siccama staat "Deze stukken vond ik in de Waterloo-portefeuille"
1813
1 pak (23 stukken)
Een groot gedeelte van deze brieven is waarschijnlijk door de Nederlandse regering onderschept en zo in Falk's handen gekomen. In de Waterloo-portefeuille, waarin Hora Siccama ze aantrof, kunnen ze oorspronkelijk niet berust hebben. De verzameling bevat de volgende stukken
a
Drie brieven van de prefect De Stassart aan de garde d'honneur Groenestein
1813 mei
 
b
Rapport van De Stassart aan de prins gouverneur-generaal over de gezindheid van de opgeroepen gardes d'honneur
1813 mei 17
 
c
Drie brieven van de minister van Marine aan VerHuell en twee andere zee-officieren te Den Helder en Texel
1813 november 18
 
d
Brieven van Faber van Riemsdijk aan De Stassart
1813 november 18
 
e
Brieven van De Stassart aan verschillende personen, allen gedateerd uit Gorinchem
1813 november 22
 
f
Brief van Stratenus aan De Stassart
1813 november 23
 
g
Brief van de directeur-generaal van Politie in Holland aan Molitor
1813 november 23
 
h
Extract uit een brief van de gewezen gouverneur van het paleis te Amsterdam, te Parijs, aan de gravin van Randwijck
1813 november 30
 
i
Twee brieven aan de commissaire-général de police De Maringnault van de Ministre de la Police génerale, te Parijs, en van de Directeur-generaal van Politie in Holland, te Brussel
1813 november 9 en
 
1813 november 14
 
64
Krijgslied
25 november 1813
1 stuk
65
"Principes qui ont servi de base aux discussion militaires tenues à la Haye le 5 Décembre 1813", geschreven door generaal Pfull
5 december 1813
1 stuk (2 bladen)
Het stuk is onvolledig, maar aangevuld met een afschrift, genomen naar het in de papieren van Van der Palm (Mij, der Nederl. Letterkunde te Leiden) berustende aan deze door Falck verstrekte afschrift
66
Originele brief van de Souvereine Vorst aan Hendrik Fagel te Londen over de gebeurtenissen van de laatste dagen
1814 januari 1
1 stuk