Inventaris van het familiearchief Falck 1913

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II    Mr. Anton Reinhard Falck

e   Minister van het Publiek Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën
85
Brieven ingekomen bij A.R. Falck, minister van Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën; hierbij ook afschrift van een enkele uitgaande breif en vele aantekeningen op de ingekomen brieven omtrent het antwoord er op, benevens enekle gedrukte besluiten
1818 - 1824
1 omslag (63 stukken)
86
Stukken, ingekomen bij en uitgaande van de minister A.R. Falck betreffende het bestuur van de koloniën
1818 - 1824
1 omslag (71 bladen)
87
Brieven van de commissaris-generaal C.T. Elout aan de minister A.R. Falck
1818 - 1819
1 omslag (25 bladen)
Hierbij afschrift van een brief van Elout en anderen aan de gouverneur-generaal Van der Capellen, dd. 26 augustus 1818
88
Brieven van de gouverneur-generaal G.A.G.P. baron van der Capellen aan de minister Falck
1818 - 1824,
1 pak (138 bladen)
1825
1 pak (138 bladen)
89
Brieven van de luitenant-gouverneur H. baron Merkus de Kock aan de minister A.R. Falck
1824
1 omslag (7 bladen)
90
Brieven van Wappers Melis, belast met een zending aan het Hof van Rio de Janeiro (het Portugese hof) bijzonder omtrent Timor, later directeur der inkomende en uitgaande rechten in Nederlands Indië, aan de minister A.R. Falck
1820 - 1822
1 omslag (74 bladen)
Zie over Wappers Melis: Commentarius III, blz. 128
91
Uittreksel uit J. van den Bosch, Nederlandse bezittingen. Met aantekeningen in potlood
ca. 1818
1 stuk
92
Stukken afkomstig van A.R. Falck in zijn kwaliteit als gemachtigde van de Nederlandse regering tot de onderhandelingen met Engeland betreffende de wederzijdse bezittingen in Indië, met retroacta sinds 1817
1823 - 1824
2 pakken (525 bladen)
Het nummer is vanwege de omvang opgesplitst in drie inventarisnummers
92
92A
92B
93
"New Map of Asia". Londen 1822. Grote opgeplakte kaar, door A.R. Falck gebruikt bij de onderhandelingen in 1824, waarop hij in potlood de voor te stellen grens tussen de Nederlandse en Engelse bezittingen heeft aangegeven
1822
1 kaart
93A
Portefeuille van groen leder in gebruik bij de minister A. Falck
1818 - 1824
1 kaart
94
Brieven aan verschillende personen van H.W. Muntinghe, commissaris voor Palembang en Banka, later te Groningen over zeeroverijen in de straat van Malakka, gedeeltelijk orginelen, gedeeltelijk afschriften
1818 - 1824
1 omslag (37 bladen)