Inventaris van het familiearchief Falck 1913

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II    Mr. Anton Reinhard Falck

f   Nederlands ambassadeur te Londen
95
Minuten van brieven, door A.R. Falck als ambassadeur te Londen verzonden
1824 - 1830
3 pakken (698) bladen
Voorin een exerpt uit de correspondentie van zijn ambtsvoorganger. De meeste brieven zijn gericht aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland, slechts enkele uit 1824 en 1825 aan de Engelse regering. De brieven tussen 26 juni 1829 en 1 juli 1830 ontbreken. Vanwege de omvang is dit nummer verdeeld over drie inventarisnummers
95I
95II
95III
96
Minuten van brieven, door A.R. Falck als ambassadeur te Londen aan het Nederlandse Departement van Buitenlandse Zaken gericht (geseponeerde stukken)
1824 - 1829
1 pak (203 bladen)
Deze stukken betreffen
  1. de Rijnvaart, 1824-1826
  2. de mislukte onderhandeling over de commerciële conventie en de openstelling van de West-Indische havens, 1825-1826
  3. de handelstractaten met Mexico en Columbia, 1824-1829
97
Stukken betreffende de geschillen tussen Nederland en Engeland over de uitvoering van het tractaat van maart 1824 en andere wederzijdse pretenties, uit de teruggave van de Nederlandse kolonies door Engeland voortvloeiende
1824 - 1830
1 omslag (66 bladen)
98
Minuut-schrijven van A.R. Falck aan de gouverneur van Curaçao Cantzlaar over de onderhandelingen, met de Zuid-Amerikaanse republieken aan te knopen door bemiddeling van de kapitein-luitenant De Quartel
1824
1 stuk
Zie Commentarius III, blz. 200 vlg.
99
Twee brieven van A.R. Falck, ambassadeur te Londen aan J.G. de Mey van Streefkerk, Secretaris van Staat, over de verkoping van de handschriftencollectie Van Sypesteyn, minuten
1825
1 omslag
100
Minuut-schrijven van A.R. Falck en brieven en stuken, bij hem ingekomen, in verband met de scheiding van België
1830 - 1832
1 omslag (50 bladen)
101
Stukken uit een geheime correspondentie tussen de minister van Buitenlandse Zaken, Verstolk van Soelen, en de ambassadeur te Londen, A.R. Falck, betreffende het omkopen van een voornaam beambte ( Talleyrand?) waardoor een voor Nederland gunstig protocol van de conferentie te Londen zou worden verkregen. Hierbij de protocollen van 20 en 27 januari 1831 en een met P.C.L.(Labouchère?) ondertekend briefje van de tussenpersoon, die in bovenbedoelde onderhandeling is gebruikt
1831
1 omslag (21 bladen)
Deze stukken hebben in het 3e deel van de Commentarius gelegen (zie aldaar blz. 222 en 224)
102
Brief van de minister van Financiën aan A.R. Falck over de Engelse incometax, met minuut-antwoord
1832
1 omslag (7 stukken)
103
Brief van de minister Verstolk van Soelen aan A.R. Falck met bericht, dat hij ontheven wordt van het gezantschap te Londen en benoemd tot minister van Staat. Hierbij het concept van een brief van Falck aan de minister, waarbij hij in overweging geeft hem terug te roepen
1832
1 omslag (3 stukken)
104
Particuliere brieven ingekomen bij A.R. Falck
1824 - 1831
1 omslag (12 stukken)
105
Intekenlijst ter ondersteuning van Van Schorel de Wilrick, met intekening van A.R. Falck en de graaf van Waldegrave
z.d.
1 stuk